15-06-2021

La companyia es proposa arribar a la xifra de facturació de 275 milions d'euros el 2024 centrant-se en millorar la competitivitat de les seves cooperatives i productors, maximitzar el valor afegit a clients, socis i consumidors i desenvolupar una cultura basada en les persones, tot plegat, desenvolupant una gestió responsable i compromesa amb la societat i el medi ambient.

El nou Pla, amb el nom d'Aspira24, marcarà el creixement de l’entitat dels pròxims tres anys, que en termes de facturació portarà al grup cooperatiu a assolir la xifra de 275 milions d'euros l'any 2024. A més, les accions previstes en el Pla permetran l’enfortiment de la relació amb les cooperatives de base i els productors, enfortint també la marca i valors clau de la cooperativa com la innovació i l’orientació a resultats.

El Pla se centra en cinc focus estratègics, així, la captació de produccions d’interès i la inversió en I+D+I i en eficiència serà el primer focus d'acció. En segon lloc, la diversificació de clients que permetin l'enfortiment de la marca i la promoció de la venda als propis socis, serà un altre dels focus estratègics que es desenvoluparà en aquest període.  

La millora de la competitivitat de les cooperatives de base i la capacitat per facilitar el relleu generacional, seran també un dels eixos de treball que es desenvoluparan mitjançant la millora en els processos, l’ús de noves tecnologies, la digitalització i la sostenibilitat.

Per últim, el desenvolupament i la retenció de talent, serà clau per assolir aquestes fites i també l'empoderament i el reforçament del treball en equip i la transversalitat de l’organització.

Un fet a destacar ha estat el mateix procés d'elaboració del Pla, fruit d'un procés participatiu d'un centenar de treballadors i treballadores, provinents dels diferents negocis del Grup i que, juntament amb l’equip directiu i el Consell Rector, han treballat en la definició de tot el marc estratègic i dels més de 60 projectes que s’aniran executant progressivament durant els pròxims 3 anys.

Read more about:
Comparteix a: