> Accés a Quality

The Quality program is a tool that contains the information of the quantity and the quality of the fruit from the members of the ActelGrup.

> Accés a Hesperides V5

El programa Hesperides és l'eina per gestionar els quaderns de camp dels dels socis i sòcies d'ActelGrup.