11-06-2020

Teresa Teixiné, directora de Qualitat, Sistemes d’Informació i Recursos Humans d’ActelGrup ens explica de quina manera ha afrontat l’empresa agroalimentària el repte de la pandèmia de la Covid-19
       Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19, les empreses de serveis essencials, com ara les agroalimentàries, s’han vist obligades a reforçar i ampliar les mesures de protecció i protocols per tal de seguir garantint la producció i la distribució d’aliments. 
       ActelGrup, empresa cooperativa del sector agroalimentari, especialitzada en la producció, distribució i comercialització d’aliments, ja aplicava diverses mesures de protecció i protocols, de fet, tal com explica Teresa Teixiné, directora de Qualitat, Sistemes d’Informació i Recursos Humans de l’empresa, “a banda de la implantació des de l’inici de les mesures higièniques, ActelGrup ha treballat en un pla de contingència específic de la Covid 19 per a cada procés, posant especial èmfasi en les mesures higièniques, de distanciament social i també organitzatives”. Segons Teixiné, “l’arrencada inicial no va ser fàcil, però vam saber quines coses havíem de fer”. El tarannà de l’empresa, orientat al procés i a la implantació d’una cultura de qualitat total, va facilitar la implementació de les mesures en aquests tres grans àmbits. “Tenim cultura del procés”, d’aquesta manera es referia la Directora de Qualitat a la ràpida resposta de l’empresa davant del repte que plantejava la Covid-19 pel que fa a la seguretat, l’organització i la logística. 
       Una de les primeres mesures que s’han implantat ha estat el teletreball, segons Teixiné, “una decisió presa sota la premissa del benestar de les persones”, i és que per a ActelGrup “el que compta és la seva seguretat, emocional i física”. Així, visites internes, reunions presencials, formacions i viatges professionals es van veure cancel·lats de forma presencial a l’inici de l’estat d’alarma, tot i que s’han pogut dur a terme mitjançant la tecnologia digital. 
       En els àmbits de producció i gestió i tenint en compte el gran abast del grup cooperatiu, el teletreball els ha permès seguir amb la realització de les tasques i preparar l’inici de la campanya de recollida de fruita, que implica un nivell de logística molt elevat. Des del grup, “s’ha vetllat per poder continuar servint a tots els clients. Ells han confiat en nosaltres i nosaltres hem vetllat per la seguretat dels treballadors i perquè els nostres proveïdors seguissin tots els controls”. 
       Entre les mesures aplicades, explica Teixiné, “hem preparat les instal·lacions per poder acollir fins a 500 treballadors per torn, redistribuint i ampliant els menjadors, implementant la utilització d’EPI, mascaretes, viseres o neteja diària de bates amb servei de bugaderia.”. 
       La difusió de la informació i la formació a tot el personal també és un element clau en aquesta situació i, “per sort, a ActelGrup ja disposàvem de canals de comunicació interna, alguns de digitals i altres de més tradicionals com els rètols informatius, que han ajudat a ser efectius i àgils en tot el procés”, explica Teixiné. 
       De totes les mesures, n’hi ha alguna de molt singular, com l’automatització del control de temperatura mitjançant uns lectors amb reconeixement facial per agilitzar el procés d’entrada i sortida. “Aquesta com altres són mesures que representen un cost econòmic no previst, tot i així”, destaca Teixiné, “la nostra màxima prioritat ha estat des del principi garantir la seguretat dels treballadors, la seva salut personal i emocional sempre en equilibri amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del negoci i l’atenció dels nostres clients”. 

 

Llegir més de:
Comparteix a