23-07-2019
Assemblea TransAlfals

L’empresa assoleix el millor resultat dels darrers 5 anys. Amb una facturació de més de 10 milions d’euros, el grup cooperatiu consolida el seu projecte empresarial i presenta un programa d’inversions per 5 milions d’euros que es duran a terme durant els exercicis 2019/2022.

La Sala Cultural de Bellvís, va acollir, el passat 11 de juliol de 2019, la celebració de la 31ª Assemblea General Ordinària de Transalfals amb l’objectiu de presentar i aprovar el balanç econòmic 2018/2019.
L’empresa Cooperativa va presentar als socis una facturació de 10.600.000 € i un resultat D.I. de 125.513 €.

Amb unes vendes de 78.000 tn d’alfals i present en 4 continents la cooperativa ha augmentat la seva cartera de nous clients en un 36%.

Tal com va indicar el president de la cooperativa,  Marcel.lí Piró: “Ha estat una campanya marcada per uns resultats satisfactoris fruit del bon treball al camp i de la bona gestió comercial, no només per les liquidacions, sinó també per haver aconseguit consolidar el projecte empresarial gràcies a la confiança, l’esforç i el treball de tots plegats”.

La campanya farratgera 2018/2019 s’ha caracteritzat per unes condicions meteorològiques adverses pels cultius farratgers, essent molt complicada per la recol·lecció i la seva posterior deshidratació, fet que en el cas de Transalfals ha provocat una disminució de producció equivalent a un 14% respecte a l’exercici anterior.

A tot l’estat espanyol, la baixada ha estat d’un 7% essent les comunitats autònomes amb més producció Aragó i Catalunya on la caiguda ha estat d’un 14% i un 16% (segons dades AEFA).

L’exportació ha estat un pilar fonamental al sector tot i que el mercat nacional continua sent molt important.

 

Ratis financers. Reducció del deute financer en més de 3,6 milions d’euros i la despesa financera en 100 mil euros a l’exercici 2018/2019.

El balanç de l’empresa i la seva situació patrimonial ha millorat notablement.
Dita reducció ha estat gràcies a l’anàlisi i millora continuada de totes les despeses generals, financeres i amortitzacions del negoci.

 

Inversions per un total de 5 milions d’euros previstes durant els exercicis 2019/2022.

Es va presentar el programa d’inversions previstes a les fàbriques que la Cooperativa de segon grau té als centres situats a Bellcaire i Binèfar (Vispesa) i que en pretén ajustar-se al pla comercial que s’està duent a terme i que passa per l’ampliació de la cartera de productes tant a nivell nacional com internacional.

 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Empresa compromesa amb el medi ambient.

L’empresa va presentar les accions que ja està treballant i que té previst consolidar durant l’exercici 2019/2020.

  • Promoció dels hàbits saludables entre els seus empleats, conciliació laboral, millores en les condicions de seguretat i salut,  contractació de col·lectius desafavorits.
  • Polítiques mediambientals, Estalvi energètic, Promoció del reciclatge, entre altres
 
S’inicia així el darrer any del Pla Estratègic que la cooperativa va presentar ara fa dos anys i que afronta amb l’execució total de les línies encetades, que desenvolupen múltiples accions que passen per la rendibilitat de les fàbriques, l’optimització logística i la consolidació d’un pla comercial adequat i orientat als nous mercats.
Llegir més de:
Comparteix a