17-05-2018

Més de 200 agricultors i tècnics han participat en la XVII edició de la jornada enfocada al cultiu d’herbacis. Aquesta jornada tècnica és referent en el sector productor dels cultius d’extensius a Catalunya.

En aquesta edició, s’han abordat diferents temàtiques sobre el comportament en regadiu de les noves varietats de blat, ordi, pèsol i colza, així com la utilització i resultats de l’aplicació de diferents fungicides en vegetació i a la llavor en blats i ordis. També s’ha fet especial èmfasi en els avantatges de la utilització de llavor certificada.

Els participants han rebut la informació tècnica mitjançant els diferents ponents que s’han situat a les diferents estacions d’assaig i que han pogut mostrar in situ l’evolució i resultats de les diferents tècniques aplicades.

L’objectiu de la jornada és la transferència d’informació tècnica que pugui resultar d’utilitat per a una millor gestió de les explotacions extensives dels associats.

Llegir més de:
Comparteix a