> Accés a Quality

El programa Quality és una eina que conté la informació de la quantitat i qualitat de la fruita dels socis i sòcies d'ActelGrup.

> Accés a Hesperides V5

El programa Hesperides és l'eina per gestionar els quaderns de camp dels dels socis i sòcies d'ActelGrup.